Ciekawe linki

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

Wywiadówki

 

 

Planowane terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

(terminy mogą ulec zmianie)

 

 

Ważna informacja!

W czasie konsultacji indywidualnych mogą się Państwo spotkać z każdym nauczycielem. Ze względów organizacyjnych, prosimy, aby co najmniej dzień wcześniej, zgłosić w sekretariacie szkoły (tel. 13 43 530 69), z którym nauczycielem chcą Państwo porozmawiać.

 

 

17 września 2019 r.
 

 

 


 

  - 

 

Spotkanie ogólne, wybory Rady Rodziców,
spotkania z wychowawcami.

Zapoznanie rodziców ósmoklasistów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu.

 

9 października 2019 r.
 

   -
 

Konsultacje indywidualne
 

 6 listopada 2019 r.
 

-
 
Wywiadówka
 

11 grudnia 2019 r.
 

   -
 

Konsultacje indywidualne
 

2 stycznia 2020 r.
 
-
 

Wywiadówka na miesiąc przed klasyfikacją
 

19 lutego 2020 r.


 

   -
 

Konsultacje indywidualne

Spotkanie z rodzicami kl. VIII – informacja o warunkach przebiegu egzaminu
 

 25 marca 2020 r.
 

   -
 

Wywiadówka
 

16 kwietnia 2020 r.
 
-
 

Konsultacje indywidualne
 

14 maja 2020 r.
 

   -
 

Wywiadówka na miesiąc przed klasyfikacją
 


5 czerwca 2020 r.

 

-

 
Konsultacje indywidualne