Ciekawe linki

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

Program adaptacyjny dla uczniów klasy IV

 

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLASY CZWARTEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W ROGACH


Przekroczenie progu szkolnego, jakim jest przejście do II etapu edukacyjnego z klasy III do klasy IV, jest dla dziecka przełomowym momentem w jego życiu szkolnym. Na ten okres przypada największa liczba niepowodzeń szkolnych. Młody człowiek, chcąc podołać nowym wyzwaniom, może zacząć przeżywać negatywne emocje, takie jak: obawa, lęk, niepokój oraz napotykać na różne trudności. Sprzyjają temu:

  • inny wychowawca,
  • wielu nauczycieli o różnych osobowościach, wymaganiach, sposobach przekazywania wiedzy, sposobach traktowania uczniów,
  • wprowadzenie nowych przedmiotów,
  • posługiwanie się skalą ocen,
  • posługiwanie się punktowym systemem oceniania zachowania,
  • szybsze tempo pracy,
  • anonimowość (dopóki nauczyciele nie poznają imion i nazwisk nowych uczniów).

 

Bardzo ważne w tym okresie jest stworzenie przyjaznego klimatu w szkole, na który składają się relacje nauczyciel – uczeń. Nauczyciele powinni dążyć do tego, żeby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki przystosowania się do zmienionej rzeczywistości. Uczniowie wymagają wtedy szczególnej opieki ze strony dorosłych, oczekują otwartej i opiekuńczej postawy, pozwalającej bez zbytniego stresu i niepotrzebnych lęków przekroczyć próg między klasą III (nauczaniem zintegrowanym), a klasą IV.

Program adaptacyjny dla kl. IV opracowany został dla potrzeb uczniów i nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.