Ciekawe linki

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

Pracownicy

 

Dyrekcja

Małgorzata Borowska

-

dyrektor szkoły                                                                 
Jolanta Wilk

-

wicedyrektor szkoły

 

W naszej szkole uczą:

Barbara Bałon

- edukacja wczesnoszkolna
Beata Bałuka

-

edukacja wczesnoszkolna

Iwona Boczar

- matematyka

Małgorzata Borowska

- matematyka
Patrycja Buczek-Glazer -

nauczyciel bibliotekarz

Monika Drajewicz -

matematyka, fizyka

Bożena Drobek

- logopeda
Edyta Dubiel -

język angielski

Edyta Dydo -

język angielski, wychowanie do życia w rodzinie

Ewa Ekiert-Paszek

- nauczyciel przedszkola

Maria Ganczarska

- edukacja wczesnoszkolna

Dariusz Habrat

- muzyka

Wiesław Habrat

- wychowanie fizyczne
Przemysław Janczewski   -

geografia, informatyka

Sabina Jaracz

- nauczyciel przedszkola
Aleksandra Józefczyk -

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Agnieszka Kijowska -

język polski, pedagog

Anna Kilar

-

matematyka

Elżbieta Kluk

- język angielski
Magdalena Kosztyła

-

nauczyciel świetlicy

Elwira Krówka

- edukacja wczesnoszkolna
Jerzy Marchel -

edukacja dla bezpieczeństwa

Magdalena Michalczyk

-

język polski
ks. Mariusz Mul -

religia

Dorota Muroń

- edukacja wczesnoszkolna

Ewelina Nerć-Sporniak

- język angielski, plastyka
Agata Prajzner -

język niemiecki

Anna Prajzner -

biologia, chemia

Joanna Sokół

- historia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie

Urszula Stanisz

- język polski

Sławomir Szewczyk

- wychowanie fizyczne

Anna Uliasz

- nauczyciel przedszkola

Sabina Uliasz

- nauczyciel przedszkola, technika

Ryszarda Wajda-Wilusz

- nauczyciel przedszkola

Jolanta Wilk

- przyroda, fizyka
Danuta Witowska

-

religia
Monika Żółkiewicz -

psycholog, doradztwo zawodowe

 

Pomoc wychowawcy:

Katarzyna Łoś

-

grupa II
Agata Kołodziejczyk

-

grupa I

 

W sekretariacie pracuje:

Anita Olbrycht

 

Posiłki przygotowują:

Elżbieta Makoś
Bogusława Niziołek
Joanna Drozd

Bogusława Węgrzyn

 

O porządek dbają:

Maria Baran
Lidia Kłapacz
Dorota Pulnar
Ewa Uliasz
Agata Sajdak
Edyta Szczęsny