Ciekawe linki

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

Pracownicy

 

Dyrekcja

mgr Małgorzata Borowska

-

dyrektor szkoły                                                                 
mgr Jolanta Wilk

-

wicedyrektor szkoły

 

W naszej szkole uczą:

mgr Barbara Bałon

- edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Bałuka

-

edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Borowska

- matematyka
mgr Patrycja Buczek-Glazer -

nauczyciel bibliotekarz

mgr Sylwia Buczek-Warchoł

-

język polsk

mgr Monika Drajewicz -

matematyka, fizyka

mgr Bożena Drobek

- logopeda

mgr Ewa Ekiert-Paszek

- nauczyciel przedszkola

mgr Maria Ganczarska

- edukacja wczesnoszkolna

mgr Dariusz Habrat

- muzyka

mgr Wiesław Habrat

- wychowanie fizyczne
mgr Przemysław Janczewski   -

geografia, informatyka, zajęcia komputerowe

mgr Agnieszka Kijowska -

język polski

mgr  Anna Kilar

-

matematyka

mgr Elżbieta Kluk

- język angielski
mgr Magdalena Kosztyła

-

nauczyciel świetlicy

mgr Elwira Krówka

- edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Mezglewska -

fizyka

mgr Aldona Michalczyk -

język angielski

mgr Magdalena Michalczyk

-

język polski

mgr Dorota Muroń

- edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewelina Nerć-Sporniak

- język angielski
ks. mgr Piotr Piskorz

-

religia
mgr Agata Prajzner -

język niemiecki

mgr inż. Anna Prajzner -

biologia

mgr Joanna Sokół

- historia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie

mgr Urszula Stanisz

- język polski

mgr Sławomir Szewczyk

- wychowanie fizyczne

Anna Uliasz

- nauczyciel przedszkola

mgr inż. Sabina Uliasz

- nauczyciel przedszkola, zajęcia techniczne, technika

mgr Ryszarda Wajda-Wilusz

- nauczyciel przedszkola, plastyka

mgr Jolanta Wilk

- przyroda, fizyka
mgr Danuta Witowska

-

religia

 

Pomoc wychowawcy:

Aleksandra Józefczyk

- klasa II
Katarzyna Łoś

-

grupa II
Agata Kołodziejczyk

-

grupa I

 

Posiłki przygotowują:

Elżbieta Makoś
Bogusława Niziołek
Joanna Drozd

Bogusława Węgrzyn

 

O porządek dbają:

Maria Baran
Lidia Kłapacz
Dorota Pulnar
Ewa Uliasz
Agata Sajdak
Edyta Szczęsny