Ciekawe linki

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

Ogólnopolski projekt "Kto Ty jesteś? Polak mały"


Nasza świetlica bierze udział w ogólnopolskim projekcie "Kto Ty jesteś? Polak mały". Projekt ten skierowany jest do nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, pochodzących z różnych regionów Polski. Łączy on dwa podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019: wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z zachowaniem bezpiecznego
i odpowiedzialnego korzystania  z zasobów dostępnych w sieci.
 

Cele projektu to:

- wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów;
- dostrzegania piękna i oryginalności naszego regionu i państwa;
- nabywanie poczucia przynależności narodowej;
- przybliżanie wiadomości na temat ojczyzny;
- rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;
- bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci;
- integracja z rówieśnikami z innych regionów Polski.

 

Projekt prowadzony jest na platformie eTwinnig.

Czym jest Twinning? To platforma współpracy dla kadry szkolnej (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z jednego z krajów europejskich, które tutaj komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i - mówiąc krótko - czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie!