Ciekawe linki

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

Misja i wizja

 

Misja Szkoły Podstawowej w Rogach

 

W naszej szkole uczymy, wychowujemy i stwarzamy bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia, aby przygotować Go do dalszej nauki i życia w zmieniającej się rzeczywistości.
W swojej pracy kierujemy się ogólnoludzkim systemem wartości, dobrem dziecka oraz wspieramy rodzinę w wychowaniu.
Pielęgnujemy tradycję środowiska, narodu i państwa, kształtując prawego Polaka.

 

 

 

Wizja Szkoły Podstawowej w Rogach

 

  • Nasza szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia.
  • Przygotowuje Go do dalszej nauki, życia w rodzinie i zmieniającym się świecie.
  • Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę przyjazną dziecku i otwartą na potrzeby środowiska.
  • Dysponuje dobrą bazą lokalową.
  • Wychowuje w duchu wartości chrzescijańskich, a absolwent naszej szkoły jest dobrym Polakiem.