Ciekawe linki

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

Informacja publiczna

 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1429), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu udostępniania informacji publicznej w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogach na adres: 38-430 Rogi, ul. Szkolna 2

 

Regulamin udostępniania informacji publicznej (w załączniku)