Ciekawe linki

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

Historia parafii

 

POCZĄTKI PARAFII ROGI

 

W chwili lokacji wsi nowi osadnicy myśleli o zbudowaniu kościoła, a pleban otrzymał jeden łan ziemi. Kościół w Rogach nie został wybudowany od razu w 1358 roku. Jego budowa mogła być rozpoczęta po pewnym czasie, gdy osadnicy zagospodarowali przeznaczony dla siebie teren. Trudno określić, w którym roku kościół został wybudowany. W chwili otwarcia stał się on kościołem parafialnym, który przed zajęciem tego obszaru przez diecezję przemyską mógł należeć jeszcze do uposażenia diecezji lubuskiej. Przypuszcza się, że parafia Rogi oprócz Lubatowej Dolnej (Lubatówki) obejmowała także wieś Iwonicz. W Iwoniczu istniał kościół filialny parafii w Rogach. Iwonicz musiał oderwać się od parafii w Rogach jeszcze w 1 połowie XV wieku. Ten pierwotny kościół parafialny w Rogach i plebania wzmiankowane były jeszcze w 1462 roku. Łan ziemi, który otrzymał pleban, znajdował się w centrum wsi i zajmował obszar od rzeki Lubatówki do granicy z Iwoniczem.    W 1516 roku Hieronim Kobyleński przeznaczył dla kościoła pewne dobra w zamian za msze odprawiane za jego duszę osiem razy do roku. Były to:

a) dawny staw znajdujący się naprzeciw dworu,

b) miejsce na staw znajdujące się naprzeciw kościółka św. Anny przy stawie plebańskim i przy karczmie,

c) miejsce na wybudowanie szkoły i połowę ogrodu naprzeciw plebanii,

d) łąkę za „Pastewnikiem” – łąkę tę podzieliła później droga z Rogów do Iwonicza, dzieląc ją na „wielką” i „małą”.

Część tych dóbr pleban w zasadzie nie przyjął, a o niektóre w okresie późniejszym toczyły się spory. W 1516 roku proboszczem w Rogach był ks. Andrzej Szalarski. Jest to pierwsze znane nazwisko proboszcza rogowskiego.
 

W 1600 roku ze względu na ruinę kościółka św. Anny, parafianie przystąpili do budowy nowego kościoła. Budowa trwała trzy lata. W 1603 roku kościół został poświęcony przez ks. biskupa Macieja Pstrokońskiego pod wezwaniem św. Bartłomieja. W tym czasie istniał jeszcze kościół pod wezwaniem św. Anny. Oprócz kościołów na zabudowania kościelne składały się plebania, organistówka, wikaria, budynki gospodarcze i inne. Na plebanii mieszkał proboszcz, który był gospodarzem parafii. Plebania znajdowała się niedaleko kościoła.
 

Stojący od 1603 roku kościół parafialny, który przedstawiał pod koniec XIX wieku widok nie najlepszy, wymagał szybkiego remontu. Ponadto wzrost liczby ludności sprawił, że był on za mały w stosunku do potrzeb parafii. W połowie lat 80-tych XIX wieku rozpoczęto remont kościoła, a równocześnie odbywały się prace przy jego powiększeniu. Przedłużenie kościoła nie zaspokoiło potrzeb parafii i już na początku XX wieku rozpoczęto zbieranie funduszy na nowy kościół. Kościół jednak nie został wybudowany. W tym czasie bardzo zaniedbana była też kaplica dworska, czyli kościółek św. Anny, który kilka lat później został rozebrany.
 

Do budowy nowego kościoła parafia Rogi przystąpiła dopiero w 1998 roku. W dniu parafialnego odpustu, tj. 24 sierpnia 2005 roku ks. bp Adam Szal dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. Obecnie trwają prace wykończeniowe.