Ciekawe linki

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

Dni wolne

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy nastepujace dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

31 października 2019 r.

   
 

czwartek przed dniem Wszystkich Świętych

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. 
 

egzamin ósmoklasistów

24 kwietnia 2020 r.    

 

piątek po egzaminach ósmoklasistów

12 czerwca 2020 r.
 

 

piątek po Bożym Ciele
 

24,25 czerwca 2020 r.  

środa, czwartek przed zakończeniem roku szkolnego

 

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach szkoła zapewnia opiekę wszystkim uczniom, którzy jej potrzebują.